ચોરીના ગુનામાં ર બુલેટ સાથે ત્રણ આરોપીઓને ઝડપી પાડતી અમરેલી એસ.ઓ.જી.

 Abtak Media

શ્રી નિર્લિપ્ત રાય સાહેબ પોલીસ અધિક્ષક અમરેલીનાઓએ અમરેલી જિલ્લામાં મિલ્કત સબંધી ગુન્હાઓનો નો વધુમાં વધુ ભેદ ઉકેલવા તેમજ મોટર સાયકલ ચોરીઓ નો ભેદ ઉકેલવા સુચનાઓ કરેલ હોય જે અન્વયે શ્રી બી.એમ.દેસાઇ નાયબ પોલીસ અધિક્ષક નાઓના માર્ગદર્શન હેઠળ એસ.ઓ.જી.ના પોલીસ સબ ઇન્સ.શ્રી આર.કે.કરમટા સાહેબ તથા ટીમ એસ.ઓ.જી.અમરેલી શહેરમાં મિલકત સબંધી ગુન્હાઓ સબબ વાહન ચેકીંગમાં હોય તે દરમ્યાન અમરેલી શહેરમાંથી શંકાસ્પદ ચોરીના બુલેટ મોટર સાયકલ સાથે આરોપી સમીરસા સતારસા પઠાણ રહે.અમરેલી મીની કસ્બાવાડ વાળાને ઝડપી પાડેલ અને મજકુર આરોપીએ અન્ય મોટર સાયકલ બુલેટની ચોરીની પણ કબુલાત આપેલ.

ચોરીના બુલેટ રાખનાર

(૧) અલ્પેશભાઇ અમૃતલાલ મહેતા રહે.અમરેલી

(૨) શકીલઅબ્બાસ યુસુફભાઇ શેખ રહે.રાંઢીયા તા.જી.અમરેલી

આરોપીના કબ્જામાંથી મળી આવેલ બુલેટઃ– 

(૧) રોયલ ઇન્ફીલ્ડ કંપીનનું સીલ્વર કલરનું બુલેટ જેના એન્જીન નંબર U3S3COFH541220 તથા ચેસીસ નંબર ME3U3S5COEH541220 નું. છે.જે રાજકોટ શહેરમાંથી રીંગ રોડ ઉપરથી હોસ્ટેલ પાસેથી ચોરી કરેલ જેની કિ.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- (એક લાખ) ગણી કબ્જે કરેલ છે.

(૨) રોયલ ઇન્ફીલ્ડ કંપીનનું સફેદ કલરનું બુલેટ જેના એન્જીન નંબર U3S5COFH865603 તથા ચેસીસ નંબર ME3U3S5C1FH267554 નું. છે.જે રાજકોટ શહેરમાંથી શાસ્ત્રીનગર પાસેની દિવાલ પાસેથી ચોરી કરેલ જેની કિ.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- (એક લાખ) ગણી કબ્જે કરેલ છે.

ઉપરોકત ત્રણેય આરોપીઓને ધરપકડ કરી ધોરણસર કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે.આગળની વધુ તપાસ અર્થે રાજકોટ શહેર ખાતે સોપવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવેલ છે.

ઉપરોકત કામગીરી એસ.ઓ.જી.ના પોલીસ સબ ઇન્સ.આર.કે.કરમટા સા.તથા સ્ટાફના પ્રકાશભાઇ જોષી,તથા ભાસ્કરભાઇ નાંદવા,તથા સુભાષભાઇ ધોધારી તથા રાહુલભાઇ ચાવડા તથા દેવરાજભાઇ કળોતરા તથા દશરથસિંહ સરવૈયા,તથા પિષુયભાઇ ઠાકર,તથા જયસુખભાઇ આસલીયા તથા હરેશભાઇ વાણીયા તથા ગંભીરસિંહ ચાવડા,તથા સંજયભાઇ પરમાર તથા જેસીંગભાઇ કોચરા નાઓએ કરેલ છે.